Slide
Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Zawierasz umowę

Każdy z nas zawiera dziesiątki umów, w formie ustnej, pisemnej lub w szczególnej formie aktu notarialnego. Wiele z funkcjonujących w obrocie prawnym umów zawiera niezrozumiałe i niejasne klauzule, a przecież podpisywanie umów, których zapisy nie są jednoznaczne, może prowadzić do poważnych problemów.

Stworzenie jasnej umowy, precyzyjnie określającej obowiązki wszystkich stron, nie jest łatwe. W wielu przypadkach znaczenie prawne użytych w umowie sformułowań wykracza poza ich potoczne rozumienie.

Dobrze napisana umowa to mniejsze ryzyko sporów sądowych w przyszłości. Adwokat pomoże Ci dokonać świadomego wyboru.

Jeśli masz zamiar podpisać ważną dla Ciebie umowę, skontaktuj się z adwokatem. Adwokat:

  • może pomóc w zaprojektowaniu umowy i wynegocjowaniu jej warunków;
  • doradzi, w jakiej formie prawnej umowa powinna być zawarta;
  • pomoże prawidłowo określić strony umowy;
  • wyjaśni, jakie skutki prawne niosą ze sobą niejednoznaczne lub niezrozumiałe zapisy umowy;
  • zwróci uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne;
  • zaproponuje rozwiązania, które zabezpieczą Twoje interesy.