Slide
Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje zagadnienia dotyczące małżeństwa, stosunków między rodzicami i dziećmi, opieki czy kurateli. W sprawach sądowych z tego zakresu pomoc profesjonalnego pełnomocnika procesowego może okazać się niezbędna. Sprawy o rozwód czy separację są coraz częstsze, a ich wynik przedkłada się na sytuację rodzinną i majątkową zainteresowanych. Rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi czy alimentach, to także kategorie spraw, w których pomoc profesjonalnego pełnomocnika może być przydatna już na etapie sporządzenia pozwu. Adwokat udzieli Ci rzetelnej porady wyjaśniając obowiązujący stan prawny, możliwe sposoby rozwiązania sporu i w razie potrzeby może występować przed sądem w charakterze pełnomocnika.