Slide
Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Prawo administracyjne

Potrzebujesz pomocy w procesie budowlanym?

Chcesz uzyskać koncesję lub zezwolenie?

Zakładasz działalność gospodarczą?

We wszystkich sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych na każdym ich etapie możesz liczyć na pomoc adwokata.

Adwokat pomoże Ci w zgromadzeniu stosownych dokumentów do zainicjowania postępowania administracyjnego, sporządzeniu pism procesowych, odwołań od decyzji administracyjnych czy skarg do sądów administracyjnych. Również w tego rodzaju sprawach pomocna w rozwiązaniu problemu może okazać się instytucja ugody administracyjnej, a przed sądem administracyjnym mediacja.