Slide
Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Prawo pracy

Adwokat może działać zarówno w imieniu pracodawcy, jak i pracownika.

Pracodawcy pomoże sporządzić ważne dokumenty, np. regulaminy pracy, regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, czy też dokumenty związane z nawiązywaniem lub rozwiązywaniem stosunku pracy, poinformuje o zasadach obowiązku dokonywania zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy, o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem, przedstawi przepisy nowej ustawy antykryzysowej.

Adwokat będzie pomocny i pracodawcy i pracownikowi w wyjaśnianiu: zasad udzielania urlopów macierzyńskich oraz dodatkowych urlopów macierzyńskich; funkcjonowania przepisów o czasie w tym zasad wydłużania okresów rozliczeniowych. Będzie pomocny w ustalaniu elastycznego, ruchomego i w pełni dogodnego dla stron czasu pracy.

Pracownik natomiast może liczyć na pomoc adwokata w sprawach związanych z należnym wynagrodzeniem, wypłatą kwot
z tytułu nadgodzin czy też z roszczeniami wobec bezprawnego rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, skuteczna reprezentacja przed sądem pracy może pozwolić na uzyskanie stosownego odszkodowania.

Problemy związane z pracą zawodową mogą dotknąć każdego – warto więc zasięgnąć rady adwokata, którego fachowa pomoc pozwoli na rozwiązanie nawet najtrudniejszych zagadnień.