Slide 1
Slide 2
Slide 3
previous arrow
next arrow
Slide
Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich

W dniu 17 czerwca 2023 roku w siedzibie Izby Adwokackiej w Siedlcach przy ul. Berka Joselewicza 3 odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich reprezentujących Izby Adwokackie w Białymstoku, Lublinie, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Organizatorem tego etapu konkursu była w tym roku ORA w Siedlcach.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 8 aplikantów adwokackich – laureatów Konkursu na poziomie izbowym, którzy zaprezentowali swoje wystąpienia zgodnie z wylosowanymi rolami procesowymi do kazusów przygotowanych przez organizatora:

Kazus nr 2

pełnomocnik powódki – apl. adw. Karolina Płatos (Izba Radomska)

pełnomocnik pozwanego – apl. adw. Dariusz Gołaszewski (Izba Białostocka)

Kazus nr 3

pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego – apl. adw. Adrianna Wójcicka (Izba Płocka)

obrońca oskarżonej- apl. adw. Jacek Żbikowski (Izba Siedlecka)

Kazus nr 4

pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego – apl. adw. Piotr Zyskowski (Izba Białostocka)

obrońca oskarżonego – Aleksandra Polniak ( Izba Lubelska)

Kazus nr 5

oskarżyciel posiłkowy- apl. adw. Joanna Wypchło (Izba Radomska)

obrońca oskarżonych – apl. adw. Paulina Soczewka (Izba Siedlecka)

Wystąpienie aplikantów oceniało Jury w następującym składzie:

Przewodniczący: adw. Janusz Steć /Izba Adwokacka w Siedlcach/

Członkowie:

  • Jowita Grochowska /Izba Adwokacka w Białymstoku/
  • Krystyna Drozd /Izba Adwokacka w Lublinie/
  • Marek Brudnicki /Izba Adwokacka w Płocku/
  • Marek Jagielski /Izba Adwokacka w Radomiu/

Po wysłuchaniu uczestników, którzy wygłosili przemowy w kolejności wskazanej wyżej oraz odbytej naradzie Jury ogłosiło swoją decyzję w przedmiocie wyników konkursu:

Laureatem I miejsca został: Apl. adw. Piotra Zyskowskiego /Izba Adwokacka w Białymstoku/

Laureatem II miejsca została: Apl. adw. Paulinę Soczewka /Izba Adwokacka w Siedlcach/

Laureatem III miejsca została: Apl. adw. Joannę Wypchło /Izba Adwokacka w Radomiu/

Zgodnie z regulaminem konkursu grupę środowiskową na Konkursie Finałowym reprezentować będą zdobywcy I   II miejsca.

Po zakończeniu konkursu głos zabrał jako pierwszy Przewodniczący Jury adw. Janusz Steć, który w krótkiej przemowie serdecznie pogratulował wszystkim uczestnikom wystąpień oraz złożył podziękowania na ręce pozostałych członkom Jury. Podziękował także obecnemu na wydarzeniu Dziekanowi ORA w Siedlcach adw. Wojciechowi Troszkiewiczowi za udział w organizacji konkursu oraz wszystkim zgromadzonym, za przybycie i dopingowanie uczestników.

Następnie głos zabrali pozostali Członkowie Jury w następującej kolejności: adw. Marek Brudnicki, adw. Jowita Grochowska, adw. Krystyna Drozd i adw. Marek Jagielski, którzy również pogratulowali wystąpień wszystkim uczestnikom. Dodatkowo wyjaśnili na jakie aspekty wystąpień uczestników zwracała szczególną uwagę komisja konkursowa. Nie zabrakło także cennych rad udzielonych uczestnikom, które dotyczyły strony merytorycznej i warsztatowej wystąpień sądowych.

Członkowie Jury wręczyli laureatom konkursu pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatora konkursu i wydawnictwa prawnicze C.H. Beck i Wolters Kluwer. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali także pozostali uczestnicy konkursu. Przewodniczący Jury złożył laureatom życzenia powodzenia w dalszych zmaganiach w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

Wykonane zostało również pamiątkowe zbiorowe zdjęcie członków Jury oraz uczestników konkursu, a także szereg zdjęć dokumentujących przebieg konkursu.

Zwieńczeniem Konkursu był uroczysty obiad, który odbył się w Restauracji Hotelu Janusz.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia.

Adw. Janusz Steć
Wicedziekan ORA Siedlce 
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich