Samorząd

Informacje dla adwokatów

Informacje dla aplikantów

Image not available

Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Pierwsze posiedzenia ORA w Siedlcach po wyborach

W dniu 4 października 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie ORA w Siedlcach po wyborach dokonanych na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Siedlcach z dnia 17 września 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Dziekan – adw. Janusz Steć, wybrani na Zgromadzeniu Członkowie Rady, a także Prezes Sądu Dyscyplinarnego – adw. Bolesław Maniszewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –adw. Stanisław Moczybrodzki oraz Rzecznik Dyscyplinarny – adw. Stanisław Gerlach.

Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach ukonstytuowała się w następującym składzie:

Dziekan – adw. Janusz Steć
Wicedziekan – adw. Wojciech Troszkiewicz
Wicedziekan – adw. Tadeusz Winiarek
Sekretarz – adw. Anna Sadownik –Maniszewska
Skarbnik – adw. Andrzej Murek

Członkowie Rady

adw. Hanna Andraszek
adw. Paweł Charatynowicz
adw. Ryszard Kryński
adw. Błażej Więcław

Zastępcy Członków Rady – adw. Mirosław Mirkowski, adw. Marek Ułasiuk.

ORA powierzyła adw. Wojciechowi Troszkiewiczowi funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich, zaś adw. Ryszardowi Kryńskiemu funkcję Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów.

W skład Zespołu Wizytatorów powołani zostali następujący adwokaci: Hanna Andraszek, Paweł Charatynowicz, Ryszard Czwarnog, Andrzej Luty, Mirosław Mirkowski i Błażej Więcław.

Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego ORA powołała Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego w osobach: adw. Sylwestra Bartosiewicza i adw. Michała Ciszewskiego.

ORA powołała następujące referaty:

  • Referat spraw osobowych - w składzie: adw. Janusz Steć i adw. Anna Sadownik-Maniszeska.
  • Referat skarg i wniosków – w składzie: adw. Tadeusz Winiarek i adw. Ryszard Kryński.

ORA powołała także trzy komisje, których zadaniem będzie służenie głosem doradczym oraz wspieranie Rady w bieżących pracach samorządowych i wyznaczyła przewodniczących tych komisji:

  • Komisja doskonalenia zawodowego i szkolenia aplikantów adwokackich (Przewodniczący adw. Wojciech Troszkiewicz)
  • Komisja wizerunku i inicjatyw środowiskowych (Przewodniczący adw. Błażej Więcław)
  • Komisja integracji, kultury i sportu (Przewodniczący adw. Andrzej Murek).

Po posiedzeniu odbyło się spotkanie Delegatów Izby na Krajowy Zjazd Adwokatury i uczestniczących w posiedzeniu osób z kandydatem na stanowisko Prezesa NRA – adw. Jackiem Trelą (aktualnym Wiceprezesem NRA).

Podczas rozmawiano o aktualnej sytuacji Adwokatury i wyzwaniach, jakie czekają nasze środowisko w najbliższych latach spotkania.


Adw. Janusz Steć
(Dziekan ORA)


Oferta wydawnictwa Wolters Kluwer

 

logo wolters kluwer     

lex aplikant  lex kancelaria  kleos  nowosci