Slide
Samorząd
Informacje dla adwokatów
Informacje dla aplikantów

baner aplikant3

Przydatne linki

 

Naczelna Rada Adwokacka

www.adwokatura.pl

Generalny Inspektor Danych Osobowych

www.giodo.gov.pl

Instytut Ekspertyz Sądowych

www.ies.krakow.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

www.kprm.gov.pl

Komenda Główna Policji

www.kgp.gov.pl

Krajowa Rada Komornicza

www.komornik.pl

Krajowa Rada Notarialna

www.krn.org.pl

Krajowa Rada Radców Prawnych

www.kirp.pl

Krajowa Rada Sadownictwa

www.krs.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.qov.pl

Naczelny Sąd Administracyjny

www.nsa.gov.pl

Prezydent RP

www.prezydent.pl

Rzecznik Interesu Publicznego

 

Rzecznik Praw Dziecka

brpd.qov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.rpo.qov.pl

Sąd Najwyższy

www.sn.pl

Sejm RP

www.sejm.qov.pl

Senat RP

www.senat.qov.pl

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA"

www.iustitia.pl

Trybunał Konstytucyjny

trybunal.qov.pl

Urząd Patentowy

www.uprp.pl

 

Zagraniczne

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka

www.echr.coe.int

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

www.icj-cij.org

Parlament Europejski

www.europarl.europa.eu

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sąd Pierwszej Instancji w Luksemburgu

curia.europa.eu

Unia Europejska

europa.eu

Prawo w Internecie

www.mecenas.pl