Slide
Samorząd
Informacje dla adwokatów
Informacje dla aplikantów

baner aplikant3

Uchwały

  • ZARZĄDZENIE NR 58/2021 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH z dnia 6 października 2021 roku w sprawie czasowego wstrzymania doręczeń realizowanych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego w V Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Siedlcach pobierz (pdf)
  • Uchwała nr 76/2021 podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu pobierz (pdf)
  • Uchwała dot. systemu pracy dwuzmianowej   pobierz (pdf)
  • Regulamin wyznaczania adwokatów Izby Adwokackiej w Siedlcach, jako pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych   pobierz (pdf)
  • Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Siedlcach z dnia 7 czerwca 2014 r. w Wólce Nadbużnej   pobierz (pdf)
  • Uchwała z nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach z dnia 14 kwietnia 2010 roku   pobierz (pdf)
  • Uchwała z dnia 14 grudnia 2009 r. w przedmiocie "Założeń do projektu ustawy o zawodzie adwokata"   pobierz (pdf)
  • Uchwała z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie złożenia akcesu przystąpienia Izby Siedleckiej do Porozumienia Białostockiego   pobierz (pdf)
  • Uchwała z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie postanowienia Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi o zawieszeniu adwokatów Marka Małeckiego i Piotra Rychłowskiego w prawach wykonywania zawodu adwokata   pobierz (pdf)
  • Regulamin zwalniania aplikantów adwokackich od poniesienia w całości lub w części opłaty rocznej, a także z odraczania terminu jej płatności i rozkładania na raty (uchwała nr 23/2005 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 wrzesnia 2005 r.)   pobierz (pdf)