Samorząd

Informacje dla adwokatów

Informacje dla aplikantów

Image not available

Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Samorząd

Skład osobowy organów Izby Adwokackiej w Siedlach po Zgromadzeniu z dnia 17.09.2016 r.

Okręgowa Rada Adwokacka po posiedzeniu z dnia 04.10.2016 r. ukonstytuowała się w sposób następujący:

Okręgowa Rada Adwokacka

Dziekan  adw. Janusz Steć

Wicedziekan (Kierownik Szkoleń Aplikantów Adwokackich) adw. Wojciech Troszkiewicz
Wicedziekan adw. Tadeusz Winiarek

Sekretarz adw. Anna Sadownik-Maniszewska

Skarbnik adw. Andrzej Murek

Rzecznik dyscyplinarny adw. Stanisław Gerlach

Z-cy rzecznika dyscyplinarnego:

adw. Sylwester Bartosiewicz
adw. Michał Ciszewski

Członkowie Rady: 

adw. Hanna Andraszek
Paweł Charatynowicz
adw. Ryszard Kryński
adw. Błażej Więcław

Zastępcy członków Rady:

adw. Mirosław Mirkowski
adw. Marek Ułasiuk

Zespół wizytatorów

Przewodniczący: adw. Ryszard Kryński

adw. Hanna Andraszek
adw. Paweł Charatynowicz
adw. Ryszard Czwarnog
adw. Andrzej Luty
adw. Mirosław Mirkowski
adw. Błażej Więcław

 

Sąd Dyscyplinarny

Prezes: adw. Bolesław Maniszewski
Wiceprezes: adw. Ewa Romanowska

Członkowie:

adw. Monika Charatynowicz
adw. Bartosz Chyliński
adw. Joanna Strus
adw. Magdalena Rymuza
adw. Andrzej Szarko
adw. Marcin Chodyka
adw. Piotr Steć
adw. Tomasz Waldziński
adw. Agata Hawryluk
adw. Radosław Dzyr
adw. Agnieszka Śliwecka
adw. Stefan Karasiński
adw. Dorota Malinowska

Referat spraw osobowych

adw. Janusz Steć
adw. Anna Sadownik-Maniszeska

Referat skarg i wniosków

adw. Tadeusz Winiarek
adw. Ryszard Kryński

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: adw. Stanisław Moczybrodzki

Członkowie:

adw. Waldemar Domański
adw. Grzegorz Styrna
adw. Dorota Piątkowska

Komisja doskonalenia
zawodowego i szkolenia
aplikantów adwokackich

Przewodniczący: adw. Wojciech Troszkiewicz

Komisja wizerunku
i inicjatyw środowiskowych

Przewodniczący: adw. Błażej Więcław

Komisja integracji,
kultury i sportu

Przewodniczący: adw. Andrzej Murek