Slide
Samorząd
Informacje dla adwokatów
Informacje dla aplikantów

Samorząd

Skład osobowy organów Izby Adwokackiej w Siedlcach po Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym z dnia 09 października 2020 r.

Okręgowa Rada Adwokacka

Dziekan  adw. Wojciech Troszkiewicz

Wicedziekan (Kierownik Szkoleń Aplikantów Adwokackich) adw. Janusz Steć

Wicedziekan adw. Andrzej Murek

Sekretarz adw. Paulina Telenga-Drozd

Skarbnik adw. Anna Sadownik-Maniszewska

Członkowie Rady: 

adw. Hanna Andraszek
adw. Michał Ciszewski
adw. Błażej Więcław
adw. Marek Wojdat

Zastępcy członków Rady:

adw. Jarosław Gawrysiuk
adw. Maciej Kuta

Zespół wizytatorów

(Powołany na posiedzeniu ORA w Siedlcach w dniu 22.10.2020 r.)

Przewodniczący: adw. Andrzej Murek

adw. Hanna Andraszek
adw. Michał Ciszewski
adw. Ryszard Kryński
adw. Błażej Więcław
adw. Marek Wojdat

REFERAT OSOBOWY

adw. Wojciech Troszkiewicz
adw. Paulina Telenga-Drozd

REFERAT SKARG I WNIOSKÓW

adw. Andrzej Murek
adw. Hanna Andraszek

KOMISJA DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO I SZKOLENIA 
APLIKANTÓW ADWOKACKICH

Przewodniczący: adw. Janusz Steć

Członkowie: 

adw. Błażej Więcław
adw. Michał Ciszewski

KOMISJA WIZERUNKU 
I INICJATYW ŚRODOWISKOWYCH

Przewodniczący: adw. Błażej Więcław

Członkowie: 

adw. Paulina Telenga-Drozd
adw. Michał Ciszewski

KOMISJA INTEGRACJI, 
KULTURY I SPORTU

Przewodniczący: adw. Andrzej Murek

Rzecznik dyscyplinarny

adw. Paweł Makowski

Z-cy rzecznika dyscyplinarnego:

(Powołani na posiedzeniu ORA w Siedlcach w dniu 22.10.2020 r.)

adw. Sylwester Bartosiewicz 
adw. Piotr Kułak

Sąd Dyscyplinarny

Prezes: adw. Tadeusz Winiarek

Wiceprezes: adw. Magdalena Rymuza 

Członkowie:

adw. Marcin Chodyka
adw. Radosław Dzyr
adw. Magdalena Rymuza
adw. Grzegorz Styrna
adw. Stefan Karasiński
adw. Andrzej Kuta
adw. Maciej Wiktorzak
adw. Marta Knap-Bolesta
adw. Anna Starzewska-Stolarczyk
adw. Agnieszka Śliwecka
adw. Grzegorz Wróbel
adw. Tomasz Tymicki
adw. Arkadiusz Dymecki
adw. Andrzej Szarko

 Zastępcy:

adw. Katarzyna Pietraszek
adw. Kamil Rędaszka

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: adw. Bolesław Maniszewski

Członkowie:

adw. Lech Kowalczuk
adw. Dorota Piątkowska
adw. Krzysztof Supeł
adw. Piotr Kułak

Zastępcy:

adw. Karol Michowiecki
adw. Piotr Steć