Samorząd

Informacje dla adwokatów

Informacje dla aplikantów

Image not available

Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie

W dniu 17 września 2017 r. odbyło się Sprawozdawczo- Wyborcze Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Uczestniczyło w nim 113 adwokatów, co stanowi 70 % członków Izby uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.

Wśród zaproszonych gości na Zgromadzenie przybyli: adw. Ewa Krasowska (Rzecznik Dyscyplinarny NRA i Opiekun Izby), adw. Mirosława Pietkiewicz (Skarbnik NRA), adw. Rafał Dębowski (Sekretarz NRA) oraz adw. Dariusz Wojnar (Przedstawiciel Izby Adwokackiej w Łodzi).

Zgromadzenie przyjęło uchwały budżetowe zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej, a także podjęło inne uchwały proponowane przez Komisję Wnioskową.

Dokonano także wyborów na nową kadencję 2016- 2020, na stanowiska Dziekana ORA, Prezesa SD, Przewodniczącego KR oraz Rzecznika Dyscyplinarnego, a także na Członków ORA, Członków SD, Członków KR i Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 • na stanowisko Dziekana ORA wybrany został – adw. Janusz Steć
 • na stanowisko Prezesa SD wybrany został – adw. Bolesław Maniszewski
 • na stanowisko Przewodniczącego KR wybrany został – adw. Stanisław Moczybrodzki
 • na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego wybrany został - adw. Stanisław Gerlach

Na Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach wybrani zostali adwokaci:

 • Wojciech Troszkiewicz
 • Andrzej Murek
 • Paweł Charatynowicz
 • Anna Sadownik-Maniszewska
 • Ryszard Kryński
 • Błażej Więcław
 • Tadeusz Winiarek
 • Hanna Andraszek

Zastępcami Członków ORA zostali adwokaci: Marek Ułasiuk i Mirosław Mirkowski

Na Członków Sądu Dyscyplinarnego wybrani zostali adwokaci:

 • Monika Charatynowicz
 • Bartosz Chyliński
 • Joanna Strus
 • Magdalena Rymuza
 • Andrzej Szarko
 • Marcin Chodyka
 • Piotr Steć
 • Tomasz Waldziński
 • Ewa Romanowska
 • Agata Hawryluk
 • Radosław Dzyr
 • Agnieszka Śliwecka
 • Stefan Karasiński
 • Dorota Malinowska

Zastępcami Członków SD zostali adwokaci: Janusz Murawski i Łukasz Smyk.

Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali adwokaci:

 • Waldemar Domański
 • Grzegorz Styrna
 • Dorota Piątkowska

Zastępcami Członków KR zostali adwokaci: Maria Beroud i Przemysław Rycak.

Na Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury wybrani zostali adwokaci:

 • Wojciech Troszkiewicz
 • Andrzej Murek
 • Janusz Steć
 • Stanisław Gerlach
 • Bolesław Maniszewski
 • Ryszard Czwarnog

Adw. Janusz Steć /Dziekan ORA/


Oferta wydawnictwa Wolters Kluwer

 

logo wolters kluwer     

lex aplikant  lex kancelaria  kleos  nowosci