Slide 1
Slide 2
Slide 3
previous arrow
next arrow
Slide
Samorząd
Informacje dla adwokatów
Informacje dla aplikantów

baner aplikant3

Informacja o Zgromadzeniu Izby

W dniu 28 maja 2022 roku w Dworze Zabuże odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Zgromadzeniu przewodniczył adw. Błażej Więcław, funkcję zastępcy pełnił adw. Piotr Kułak, zaś sekretarza adw. Paulina Telenga-Drozd.

Gościem Zgromadzenia był Członek Prezydium NRA - adw. Stanisław Estreich, który w imieniu własnym, jak i imieniu Prezesa NRA adw. Przemysława Rosati życzył zgromadzonym udanych i owocnych obrad.

Miłym akcentem, które zapoczątkowało Zgromadzenie było uroczyste uhonorowanie adw. Jana Dzyra, wielce zasłużonego Członka Naszej Izby, w związku z zakończeniem przez niego wieloletniej działalności zawodowej i samorządowej. Podziękowania i życzenia złożyli osobiście Dziekan ORA w Siedlcach adw. Wojciech Troszkiewicz, Wicedziekani adw. Janusz Steć i adw. Andrzej Murek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Bolesław Maniszewski, wręczając jednocześnie tradycyjne upominki.

Zgromadzenie podjęło wszystkie niezbędne uchwały budżetowe i ustaliło na niezmiennym poziomie dotychczasową wysokość samorządowej składki.

W przebiegu Zgromadzenia dokonano wyboru adw. Pawła Makowskiego na stanowisko Rzecznika, w związku z rezygnacją z powyższej funkcji adw. Stanisława Gerlacha. Dokonano także wyboru dwóch zastępców Członków Sądu Dyscyplinarnego w osobach adw. Katarzyny Pietraszek i adw. Kamila Rędszki.

Obrady Zgromadzenia zakończyły się po godz. 12.00, co świadczy o jego dobrym przygotowaniu oraz bardzo sprawnej organizacji i pracy Prezydium oraz członków wyłonionych komisji.

Po zakończeniu obrad Zgromadzenia i tradycyjnym obiedzie odbyło się szkolenie zawodowe, które przeprowadził Prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Tomasz Giza. Tematem szkolenia były zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego.

Pracowity i owocny dzień zakończyła uroczysta kolacja, w której dość licznie udział wzięli Członkowie Naszej Izby oraz Przedstawiciel NRA adw. Stanisław Estreich. Miłym urozmaiceniem tego spotkania integracyjnego była zabawa i tańce przy muzyce prezentowanej przez DJ.

Poniżej zaś przedstawiamy zdjęcia upamiętniające Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Siedlcach.