Slide 1
Slide 2
Slide 3
previous arrow
next arrow
Slide
Samorząd
Informacje dla adwokatów
Informacje dla aplikantów

baner aplikant3

Archiwum

Nasza reprezentacja w ADWOKATURA CUP Łódź 2021

Reprezentacja Izby Adwokackiej w Siedlcach na Mistrzostwach Adwokatury ADWOKATURA CUP Łódź 2021.

Czytaj więcej...

Ślubowanie nowych adwokatów Izby Siedleckiej

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Izbie Adwokackiej w Siedlcach przybyło 9 nowych adwokatów, którzy w dniach 18-21 maja 2021 r. zdali egzamin adwokacki.

Czytaj więcej...

Stanowisko Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Stanowisko Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dot. zagadnień związanych z e-doręczeniami.

zobacz PDF

Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Krakowie dot. e-doręczeń

Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Krakowie jako asumpt do dyskusji na temat e-doręczeń.

zobacz PDF

Komunikat dot. e-doręczeń

Od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązuje przepis art.15 zzs(9) ustawy z dnia 9 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych o treści:

"Sąd (obligatoryjnie) doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (Portal Informacyjny)"

Czytaj więcej...

Wspomnienie o adw. Mieczysławie Bielskim

W dniu 15 stycznia 2021 r. dotarła do nas wiadomość o śmieci Adwokata Mieczysława Bielskiego.

Odszedł od nas dożywszy sędziwego wieku 94 lat wspaniały Człowiek i wyjątkowy Kolega – Senior Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Jego rodzinnym Parczewie w dniu 20 stycznia br. Wzięła w nich udział delegacja Izby w osobach adw. Stanisława Gerlacha i niżej podpisanego. Zmarłego żegnał także Dziekan ORA w Lublinie adw. Stanisław Estreich.

Czytaj więcej...