Slide
Samorząd
Informacje dla adwokatów
Informacje dla aplikantów

Konkurs Krasomówczy - Etap Środowiskowy

W dniu 14 czerwca 2014 r. w Siedlcach odbył się Etap Środowiskowy Konkursu Krasomówczego dla laureatów konkursów izbowych z Białegostoku, Lublina i Siedlec.

Organizatorem Etapu Środowiskowego była ORA w Siedlcach, a miejscem zmagań aplikantów była największa sala rozpraw Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Na ławach dla publiczności zasiedli aplikanci miejscowej izby, aby podziwiać wystąpienia i dopingować swoich faworytów.

W konkursie kolejno wystąpili:

Paweł Świerczewski (Siedlce) i Jan Kokot (Lublin),

Jarosław Gawrysiuk (Siedlce) i Adam Rusiłowski (Białystok),

Wojciech Sulowski (Lublin) i Aleksandra Kossakowska (Lublin),

którzy prezentowali mowy w kazusach karnych oraz Ewelina Witkowska (Białystok), która wygłosiła przemówienie w roli pełnomocnika powoda.

Przemówienia oceniało Jury w składzie:

Adw. Wojciech Troszkiewicz (przewodniczący)

Adw. Agnieszka Zemke-Górecka,

Adw. Stanisław Zdanowski,

i Adw. Paweł Charatynowicz.

Ogłaszając werdykt Przewodniczący Jury z zadowoleniem podkreślił, że poziom wystąpień był bardzo wysoki, a wyłonienie laureatów nie było łatwym zadaniem.

Jury postanowiło przyznać I miejsce apl. adw. Janowi Kokotowi, zaś II miejsce apl. adw. Piotrowi Żelazowskiemu.

Ci laureaci wezmą udział w Finale Konkursu Krasomówczego, który organizuje w tym roku ORA w Olsztynie.

III miejsce zajął apl. adw. Adam Rusiłowski.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, na których obok Znaku Adwokatury umieszczone zostało zdjęcie Ś. P. Adw. Stanisława Mikke - "patrona" Konkursu Krasomówczego.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe albumy poświęcone Siedlcom.

Przewodniczący Jury podziękował także za pomoc w organizacji i prowadzeniu konkursu aplikantom Joannie Zaniewicz i Pawłowi Grzywoczowi.

Miłym końcowym akcentem konkursu był uroczysty obiad w Restauracji "Janusz" podczas którego uczestnicy i członkowie Jury wymieniali się swoimi >spostrzeżeniami i przeżyciami z konkursu i nie tylko.