Slide
Samorząd
Informacje dla adwokatów
Informacje dla aplikantów

Promocja książki Witolda Oknińskiego

W dniu 24 czerwca 2015 r. w Siedlcach, w auli Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy ul. Asłanowicza 2, odbyła się promocja książki Witolda Oknińskiego pt. ”Adwokaci siedleccy”.

Spotkanie poświęcone prezentacji książki-słownika biograficznego i albumu otworzył adw. Janusz Steć – dziekan  Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, który powitał gości, a wśród nich panią Annę Sochacką – wiceprezydent Siedlec, pana Mirosława Sokólskiego – prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach, panią Iwonę Więckiewicz – prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach, pana Roberta Więckiewicza – Prokuratora Okręgowego w Siedlcach, pana dr Grzegorza Welika – dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach i pana Andrzeja Matuszewicza – dyrektora Muzeum Okręgowego w Siedlcach. Dziekan Janusz Steć powitał też przybyłych na promocję sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów oraz członków rodzin byłych adwokatów siedleckich. W krótkim wystąpieniu zaprezentował sylwetkę autora i przedstawił przebieg jego prawniczej kariery oraz dokonania piśmiennicze i zasługi dla miejscowej społeczności. Podkreślił także wielkie znaczenie prezentowanej publikacji dla adwokatury siedleckiej, która w przyszłym roku uroczyście obchodzić będzie 40- lecie powołania do życia Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Następnie adw. Janusz Steć udzielił głosu autorowi, byłemu adwokatowi, sędziemu SA w Warszawie w stanie spoczynku, który wyjaśnił, że tytuł książki, a zwłaszcza przymiotnik „siedlecki” należy rozumieć dość szeroko, w znaczeniu odpowiadającym właściwości przedwojennego Sądu Okręgowego w Siedlcach, co w dużym stopniu pokrywa się z obszarem Izby Adwokackiej w Siedlcach. Na tej zasadzie w książce zawarte są biogramy adwokatów: z Siedlec, Białej Podlaskiej, Garwolina, Międzyrzeca Podlaskiego, Mińska Mazowieckiego, Łosic, Łukowa, Sokołowa Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego, oraz Węgrowa. Witold Okniński zwrócił też uwagę na podtytuł książki „O patronach, adwokatach przysięgłych, adwokatach i obrońcach sądowych”, co oznacza możliwość poznania członków palestry działających w XIX i XX wieku.

Dalsza część promocji polegała na prezentacji wybranych biogramów adwokatów. I tak dr Danuta Sowińska przedstawiła biogram adw. Ireny Płażewskiej, pierwszej kobiety adwokat w Siedlcach, a także jednej z pierwszych w Polsce, i biogram jej ojca adw. Bronisława Brodzińskiego, który od 1915 r. był notariuszem. Dr n. med. Katarzyna Broczek przypomniała postać swego prapradziadka, patrona  Trybunału Cywilnego w Siedlcach, Karola Marcelego Łuniewskiego, a uczyniła to cytując autentyczny pamiętnik Tymoteusza Łuniewskiego w części dotyczącej prezentowanej osoby. Z kolei dr Rafał Dmowski zaprezentował dwa biogramy Aleksego i Zygmunta Chrzanowskich – ojca i syna, wielce zasłużonych siedleckich adwokatów, a swoje wystąpienie zakończył apelem do władz miasta, aby rozważyły możliwość nadania ich imienia nowej ulicy w Siedlcach. Następnie biogram adw. Józefa (Josefa) Landaua przedstawił dr Edward Kopówka dyrektor Muzeum w Treblince. Osobisty charakter miało wystąpienie pani Marii Maksymiuk, która wspominała swego ojca adw. Tomasza Skupa, który praktykował w Łosicach, a następnie w Siedlcach, i który był bratankiem Władysława Marcina Skupa – dyrektora Seminarium Nauczycielskiego dla Młodzieży Męskiej w Siedlcach, posła na Sejm Ustawodawczy w 1919 r., adwokata w Sokołowie Podlaskim i Siedlcach, księdza, sędziego Sądu Metropolitalnego w Warszawie.

Oficjalną część promocji zakończyło przekazanie egzemplarzy książki zaproszonym gościom. Atrakcją wieczoru była projekcja filmu dokumentalnego pt. Anatomia miasta, zawierającego m. in. sceny z autentycznego procesu sądowego z lat 60. XX wieku, w siedleckim sądzie powiatowym, z udziałem miejscowego adwokata.

W czasie gdy autor książki zmagał się z miłym obowiązkiem podpisywania książek, goście spotkania, przy kawie lub herbacie, mieli okazję wymienić pierwsze uwagi i opinie o książce poświęconej siedleckim adwokatom, wydanej staraniem Izby Adwokackiej w Siedlcach, która przygotowuje się do obchodów swego 40-lecia.

Adw. Anna Sadownik-Maniszewska