Image not available

Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Ślubowanie aplikantów adwokackich I roku

W dniu 5 stycznia 2017 r. w siedzibie ORA w Siedlcach odbyło się ślubowanie aplikantów adwokackich I roku. Uroczystość prowadził Dziekan – adw. Janusz Steć przy udziale adw. Wojciecha Troszkiewicza – Wicedziekana i Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich, adw. Anny Sadownik-Maniszewskiej – Sekretarza ORA i adw. Andrzeja Murka – Skarbnika ORA.

Witając w szeregach Adwokatury młodych adeptów zawodu Dziekan pogratulował im osiągniętego sukcesu i życzył wytrwałości w zdobyciu nowych umiejętności prawniczych. Scharakteryzował także istotę zawodu adwokata podkreślając jego rolę i znaczenia dla obywateli, a także dla jakości wymiaru sprawiedliwości i ochrony praw i wolności konstytucyjnych. Dziekan nawiązał także do uroczystości 40-lecia Izby Adwokackiej w Siedlcach, która miała miejsce w kwietniu 2016 r. podkreślając rolę tradycji, której symbolem jest sztandar Izby wyeksponowany podczas ślubowania. 

Następnie aplikanci adwokaccy: Martyna Borkowska, Monika Borucka, Agnieszka Caruk, Anna Chalimoniuk, Bartłomiej Kuta, Olga Mazurek, Paulina Mazur, Emilia Nasiłowska, Katarzyna Pietrzak, Olga Płudowska, Marzena Skibniewska, Joanna Świnarska-Brodacka złożyli ślubowanie wobec Dziekana ślubowanie wygłaszając uroczyście jego rotę. Na pamiątkę ślubowania aplikanci otrzymali w prezencie książkę Witolda Oknińskiego pt. „Adwokaci siedleccy”.

Po oficjalnych gratulacjach głos zabrał Kierownik Szkolenia adw. Wojciech Troszkiewicz, który przedstawił informacje na temat przebiegu szkolenia w 2017 r.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny, który wygłosił sędzia w stanie spoczynku i były adwokat oraz dziekan ORA w Siedlcach - Witold Okniński. Tematem wykładu była historia i tradycja środowiska adwokackiego Izby. Interesującą ilustrację wykładu stanowiły materiały wystawy poświęconej wybitnym przedstawicielom naszego środowiska – bohaterom wymienionej książki „Adwokaci siedleccy”.

Wykonano także pamiątkowe zdjęcia z uroczystości, których część przedstawiamy poniżej.